Op 19 december keurde de Ministerraad op voorstel van Minister Jo Vandeurzen in samenwerking met de Minister van Financiën verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen de nieuwe sites goed voor de bouw van drie extra gevangenissen. De beslissing kadert in het “Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden".

Voorts heeft de Ministerraad ingestemd met de bouw van 6 nieuw gevangenissen ter vervanging van verouderde gebouwen.

Jo Vandeurzen
Vice-eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele hervormingen