Ik heb vandaag 17 december in de namiddag (14u44) een brief ontvangen van de Eerste Minister waarin hij verslag uitbrengt over de contacten tussen zijn beleidscel en de gerechtelijke autoriteiten van Brussel.

Ik heb voormelde brief respectievelijk om 16u03 en 16u05 overgemaakt aan de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel enerzijds en de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie anderzijds.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat de rechterlijke overheden de gepaste conclusies zullen trekken en bevestig hierbij mijn volle vertrouwen in de rechtsgang.

Jo Vandeurzen

Vice-eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele hervormingen