Locaties nieuwe gevangenissen nog niet bekend.

Het is intussen genoegzaam bekend dat ik als minister van justitie in mijn beleid voor de strafuitvoering veel belang hecht aan een substantiële uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. Die uitbreiding is onontbeerlijk als we gedetineerden een correct en humaan regime willen bieden en het gevangenispersoneel goede werkomstandigheden. Ook de beveiliging van de gevangenissen en dus de bescherming van de samenleving is hierbij aan de orde.

Geheel in overeenstemming met het regeerakkoord wil ik op de drie volgende manieren een grotere capaciteit bereiken. In de eerste plaats doen we dat door in de gevangenissen, waar nodig en bij voorrang, moderniseringswerken te laten uitvoeren. Zo maken we bestaande cellen weer bruikbaar. In de tweede plaats wordt het meerjarenplan van de vorige regering geëvalueerd. Volgens dat plan komen er in Gent en Antwerpen nieuwe instellingen voor geïnterneerden en in Dendermonde komt er een nieuwe gevangenis. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zou er, nog volgens dit plan, een gesloten instelling voor jeugddelinquenten gebouwd worden. Mijn administratie werkt nu nauw samen met de Regie der Gebouwen om deze plannen te concretiseren.

Hoeveel gevangeniscellen er nog extra zullen nodig zijn, wordt berekend. De exacte lokaties zijn op dit moment nog niet bekend. De juiste lokaties bepalen gebeurt in overleg met Didier Reynders, mijn collega bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Mensen. De Regie der Gebouwen maakt ook de kostenramingen op en onderzoekt financieringsformules. Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Een analyse van eerdere ervaringen leert dat we rekening moeten houden met goed twee jaar voorstudie en nog eens zoveel tijd voor de realisatie.

Ik wijs er op dat het bouwen van gevangenissen niet de enige manier is om de overbevolking in onze gevangenissen te verlichten. We verwachten ook effect van o.m. een efficiënte toepassing van het elektronisch toezicht (gedetineerden die hun straf thuis uitzitten met een enkelband) en andere alternatieve strafregimes.

Jo Vandeurzen

Minister van Justitie