Manipulatie van sportwedstrijden stond de voorbije jaren jammer genoeg regelmatig in de belangstelling. Het fenomeen is dan ook een van de belangrijkste bedreigingen voor de integriteit van de sport en heeft zich geleidelijk aan over alle landen en sportdisciplines verspreid.

De manipulatie komt hoofdzakelijk voor in de vorm van corruptie, bedreigingen of geweld tegen spelers, trainers of officials om het resultaat van een wedstrijd te beïnvloeden en zo financieel voordeel te behalen. De georganiseerde misdaad is regelmatig betrokken bij deze praktijken.

De feiten zijn niet alleen strafbaar, maar ook nefast voor de sport in het algemeen omdat ze afbreuk doen aan de eerlijkheid, de integriteit en de fair play. Dit zijn immers essentiële waarden.

Om de integriteit van de sport te beschermen én dit fenomeen aan te pakken, heeft België een nationaal platform opgericht waarin de federale overheid en de gemeenschappen, de onderzoeksdiensten, de kansspelregulator, de nationale loterij en de sportsector vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen we een brede, geïntegreerde aanpak uitwerken om deze praktijken op te sporen, te bestrijden, te bestraffen, maar ook te voorkomen door o.a. preventie en educatie.

Om de doorstroming van informatie naar de betrokken diensten te vergemakkelijken, zetten het nationaal platform en de verschillende betrokken partijen een meldpagina online: www.sportfraude.be. Daarop kunnen (vermeende) gevallen van manipulatie van een sportwedstrijd worden gemeld.

Iedereen die feiten vaststelt die doen vermoeden dat een wedstrijd gemanipuleerd werd (of zal worden), kan dit via die pagina melden. De anonimiteit wordt gewaarborgd. 

Contactpersonen, leden van de stuurgroep van het nationaal platform

Federale gerechtelijke politie

Federale overheidsdienst Justitie

Sport Vlaanderen

Administration générale du Sport (ADEPS)

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Ostbelgien