1.3 miljoen euro minder lasten door verkorting bewaartermijn

Ondernemingen waren in het verleden verplicht om hun boekhouding gedurende tien jaar te bewaren. In de BTW-regelgeving bestaat een bewaarverplichting gedurende een termijn van zeven jaar.  Vorig jaar werd de boekhoudkundige bewaartermijn voor ondernemingen van tien naar zeven jaar gebracht, zodat deze gelijkloopt met de termijn inzake BTW. Hierdoor werd ook voor grote en zeer grote verenigingen de bewaartermijn van stukken en boeken teruggebracht naar zeven jaar.

De wetswijziging van vorig jaar wijzigde evenwel de bewaartermijn voor kleine verenigingen niet, zodat deze voor hen op tien jaar werd behouden.

Op initiatief van ministers De Clerck en Van Quickenborne werden nu ook de bewaartermijnen voor stukken en boeken van kleine verenigingen teruggebracht tot zeven jaar. Het Koninklijk Besluit dat vandaag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zorgt er dus voor dat kleinere verenigingen niet langer aan zwaardere formaliteiten moeten voldoen.

Minister voor Vereenvoudigen Van Quickenborne: “Door de vermindering van de verplichte bewaartermijn kunnen kleine verenigingen hun papieren archief met 30 % reduceren en zo 1.3 miljoen euro uitsparen. Ik hoop dat de ruim 100.000 kleine vzw’s hier ten volle gebruik van maken en dat deze vereenvoudiging hen ook zal stimuleren hun facturen elektronisch te archiveren.”
Minister van Justitie De Clerck: “Door deze wijziging kunnen nu ook kleine verenigingen genieten van de verkorte bewaartermijn voor boekhoudkundige stukken, waardoor zowel hun papieren als elektronische archieven gereduceerd kunnen worden.”

Meer informatie:

Beleidscel Ondernemen en Vereenvoudigen

Arne Vandendriessche

0478 – 34 78 32

Beleidscel Justitie

Lieselot Bleyenberg

0496 – 13 53 61