Minister van Justitie Jo Vandeurzen heeft kennis genomen van de moeilijkheden die zich voordoen in de schoot van de Moslimexecutieve. Meer dan de helft van de leden van de Executieve hebben ontslag genomen of hebben niet langer het vertrouwen van de Algemene Vergadering. Daardoor is de Executieve niet meer representatief. Bovendien loopt sinds 2005 een gerechtelijk onderzoek naar de aanwending van de subsidies die via Justitie worden toegekend.

Op basis van het huidige dossier, heeft Minister Vandeurzen beslist de subsidies voor 2008 op te schorten, in afwachting van betrouwbare informatie over de financiële situatie van de Executieve. De Minister zal op korte termijn overleg plegen met alle betrokkenen met het oog op een constructieve oplossing.