De informatisering van justitie is één van de belangrijkste middelen om de efficiëntie van justitie te verhogen. Zo ook dringt de modernisering van de burgerlijke stand zich op. De toenemende internationalisering en migratie vragen passende antwoorden op deze nieuwe uitdagingen.

Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van de Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand kondigde minister van Justitie Stefaan De Clerck een vernieuwing- en informatiseringtraject aan voor de burgerlijke stand.

Een aantal voorstellen schaffen een aantal verouderde praktijken af en brengen de rechtsregels in overeenstemming met de reeds gevestigde praktijk zoals:

  • het afschaffen van getuigen, behalve bij het huwelijk;
  • het overstappen van protocollaire akten naar documentaire akten;
  • bij geboorte of overlijden moet de ambtenaar van de burgerlijke stand niet langer persoonlijk vaststellingen doen ;
  • het afschaffen van de verplichting om het overlijden 2 keer te vermelden nl in de woonplaats en de plaats van overlijden.

Andere voorstellen laten een versoepeling van de werking van de burgerlijke stand toe. Zo wordt onder meer de mogelijkheid voorzien dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn functie ook buitenshuis kan uitoefenen (materniteit) of dat de ambtenaar kan delegeren naar zijn medewerkers.

Deze voorstellen zijn reeds verzonden aan het parlement. Minister Stefaan De Clerck hoopt dat deze ontwerpteksten eind dit jaar goedgekeurd zullen zijn in het parlement.