Het Masterplan 2008-2012-2016 voor een "gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden" omvat:
  • renovaties en uitbreidingen op bestaande entiteiten;
  • vervangbouw van verouderde instellingen;
  • de bouw van 7 nieuwe gevangenissen.

Dit plan zal leiden tot modernisering en uitbreiding van de gevangeniscapaciteit.

Voor drie nieuwe strafinrichtingen - Dendermonde, Beveren, Marche-en-Famenne – zijn de consortia geselecteerd die bij voorkeur de nieuwe strafinrichtingen zullen bouwen:

  • voor Beveren en Dendermonde: het consortium BAM PPP Investments België BV- Dexia Bank BV
  • voor Marche-en-Famenne: het consortium Eiffage Benelux NV – Eiffage SA

Voor de bouw van de gevangenis in Leuze-en-Hainaut staat het nog niet vast wie de bouwheer wordt. De aanwijzing van de voorkeursbieder is met enkele weken uitgesteld. Er dienen nog een aantal onduidelijkheden uitgeklaard te worden waarna via een definitieve “Best and Final Offer” de voorkeursbieder zal worden aangeduid.

Met deze voorkeurbieders starten thans verdere gesprekken; de definitieve toewijzing en contractsluiting is voorzien voor juni 2011.

Deze vier nieuwe gevangenissen zullen gebouwd worden via DBFM formule (Design, Build, Finance en Maintain), een publiek-private samenwerking.

Minister Stefaan De Clerck: “Met de selectie sluiten we een belangrijke fase af en kunnen we verdere stappen zetten in de realisatie van het masterplan. Het streefdoel blijft dat deze vier nieuwe gevangenissen tegen medio 2013 operationeel zijn. Het blijft een absolute prioriteit om de gevangeniscapaciteit op een duurzame en kwalitatieve manier uit te breiden en op die wijze de strafuitvoering aanzienlijk te verbeteren.”

Minister Didier Reynders: " Voor de Regie der Gebouwen is het de eerste maal dat gevangenisinfrastructuur gebouwd zal worden via een publiek-private samenwerking volgens DBFM-formule. De aanduiding voorkeursbieder is een belangrijke stap in de procedure. Het is belangrijk vast te stellen dat, ondanks de relatieve complexiteit van de procedure, de Regie der Gebouwen, in samenwerking met Justitie, de timing nog steeds weet te respecteren en er nog steeds toegewerkt wordt naar de einddatum van medio 2013. De tweede ronde van onderhandelen met de verschillende kandidaten, die ingelast werd in de tweede jaarhelft van 2010, heeft globaal genomen ook geleid tot geoptimaliseerde offertes met kwalitatief hoogwaardigere en goedkopere ontwerpen dan in de voorgaande ronde."