Jean-Paul Janssens wordt de nieuwe voorzitter van de Federale Overheidsdienst Justitie, dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Hij neemt die functie op vanaf 15 maart.

De ministerraad heeft vandaag besloten om Jean-Paul Janssens aan te duiden als voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie. Als voorzitter wordt Jean-Paul Janssens verantwoordelijk voor het Belgisch wetgevend en strafrechtelijk beleid, de ondersteuning van de rechtelijke orde, de penitentiaire inrichtingen en de justitiehuizen. Hij zal als leider van het grootste federale departement, met zijn 26 000 medewerkers, onder andere de gerechtelijke hervormingen mee vorm geven, de regionalisering van de justitiehuizen coördineren en de capaciteit van de gevangenissen verder uitbouwen. Hij zal ook instaan voor de verdere modernisering van de FOD Justitie.

Jean-Paul Janssens was tot eind vorige maand waarnemend voorzitter van de commissie modernisering van de rechtelijke orde. Daarvoor was hij adjunct-directeur in de beleidscel van toenmalig minister van Justitie, Laurette Onkelinx. Als magistraat was hij als substituut werkzaam op het arbeidsauditoraat van Nijvel. Hij begon zijn juridische carrière als advocaat en als assistent in sociale zekerheidsrecht aan de universiteit van Louvain-la-Neuve.

Meer info?

Koen Peumans
Woordvoerder FOD Justitie
Gsm: 0473 81 11 06
Tel.: 02 542 66 15
E-mail: koen.peumans@just.fgov.be