22/10/2014

De Belgische Staat diende een annulatieberoep in tegen een aanbeveling van de Europese Commissie over het online kansspelbeleid. Op vrijdag 17 oktober stuurde de Kansspelcommissie daarover het volgende persbericht de wereld in.
 
Persbericht Kansspelcommissie: Belgisch annulatieberoep met betrekking tot de aanbeveling inzake online kansspelen
 
Op 14 juli 2014 werd een aanbeveling voor de lidstaten inzake de bescherming van de consumentenbescherming inzake online kansspelen officieel bekendgemaakt. België trekt naar het gerecht van eerste aanleg in Luxemburg om deze aanbeveling te laten annuleren, aangezien zij van mening is dat dergelijke aanbeveling buiten de bevoegdheid van de Europese Commissie valt.

De Kansspelcommissie verwelkomt de beslissing van de Belgische Staat om te ageren tegen deze aanbeveling.
Onder het Belgisch Europees Voorzitterschap in 2010, nam de Raad unaniem conclusies aan waarbij werd gesteld dat de lidstaten met verschillende grensoverschrijdende kwesties te maken krijgen inzake kansspelen, en dat de nationale regulerende instanties aldus nauwer zullen samenwerken om deze aan te pakken. Aldus stond België duidelijk achter een kader voor kansspelen en weddenschappen in de lidstaten van de Europese Unie.
Naar de mening van de Kansspelcommissie lijkt de Europese Commissie echter een liberaliseringspolitiek na te streven inzake (online) kansspelen, waarbij de nationale regulatoren de nationale gokmarkt minder zullen kunnen controleren.
De door de Europese Commissie goedgekeurde aanbeveling kwam tot stand zonder dat de Europese expertgroep om een finaal advies werd gevraagd. Tijdens de werkzaamheden van deze Europese expertgroep uitte de Belgische vertegenwoordiging meermaals bezwaar tegen de beperkte dialoog met de lidstaten, en de reductie van een kansspelbeleid tot online kansspelen, waarbij enkel de vermeende belangen van de 'Europese consument' in kaart worden gebracht, maar niet wordt gesproken over het vergunningssysteem van de overheid, de nood aan controles en de strijd tegen de criminaliteit, de illegale markten, witwassen, correcte exploitatie van kansspelen, ….

Naar de mening van de Kansspelcommissie druist een éénzijdig kansspelbeleid van de Europese Commissie, zonder daarbij op voldoende wijze gemandateerd te zijn door de lidstaten, in tegen het EU-Verdrag. Het subsidiariteitsprincipe geldt onverkort en bij afwezigheid van Europese harmonisatie staat het conform de rechtspraak van het hof aan de lidstaten om een eigen gokbeleid te ontwikkelen. Het Belgische model wordt tot ver buiten Europa gebruikt, en het is ook het enige model dat een antwoord biedt op de ongebreidelde expansiedrang van de online goksector. Lidstaten moeten de tijd krijgen een correcte online gokmarktregulering te installeren en in die zin zijn inbreukprocedures tegen de wetgeving van lidstaten die de online gokmarkt onder controle willen houden prematuur.

Door het gebrek aan dialoog met de Europese Commissie en omdat de voorliggende aanbeveling kan leiden tot minder bescherming voor de consument, steunde België een procedure voor het gerecht van de EU. Andere Lidstaten zullen zich wellicht bij dit initiatief aansluiten.
De voorzitter van de Kansspelcommissie, Etienne Marique, is stellig: “De analyse van de unilaterale liberaliseringspolitiek van de Europese Commissie was reeds een tijdje gemaakt, maar lang werd verondersteld dat de Commissie meer in dialoog zou treden. Dat bleek uiteindelijk ijdele hoop en via een geslaagde samenwerking van verschillende diensten, en met medewerking van de Nationale Loterij, maakt België met deze annuleringsprocedure een duidelijk statement. Het Belgische parlement is beter dan de Europese Commissie geplaatst om te beoordelen indien de Belgische consumenten en spelers voldoende beschermd zijn. Het is essentieel dat een kansspelbeleid een evenwichtig beleid is dat rekening houdt met verschillende belangen.”

Contactpersoon:

Peter Naessens
peter.naessens@gamingcommission.be
0474 87 99  07