Cover Jaarverslag FOD Justitie 2023

Met mensgerichtheid maken we het verschil

De federale overheidsdienst Justitie brengt zijn jaarverslag 2023 uit. Dat belicht een aantal opvallende projecten van het afgelopen jaar binnen ons departement, het proces van de aanslagen van Brussel en workshops rond agressie in de gevangenis om er twee te noemen. Het jaarverslag is online beschikbaar op www.justitie.belgium.be.

Justitie voor en door mensen

Van de extra inspanningen om inclusie en diversiteit te bevorderen over de investeringen in een menselijkere detentie tot de modernisering van de dienstverlening: de FOD Justitie speelde volop in op de maatschappelijke noden van vandaag. In het rapport lees je meer over een aantal projecten die treffend illustreren hoe divers de taken en competenties binnen de FOD Justitie zijn.

Menselijke aanpak met tastbare impact

Toegankelijk, transparant en constructief: de FOD Justitie wil een service-oriented organisatie zijn die openstaat voor iedereen die ermee te maken krijgt. De medewerkers van de FOD Justitie, van wie je enkele gezichten ziet opduiken in het jaarverslag, illustreren de inspanningen die we daarvoor leverden.

2023 in 11 artikels

Zo ontdek je hoe onze inzet voor klare taal is bekroond met de Wablieft-prijs en hoe we investeerden in digitale platformen om onze toegankelijkheid te verbeteren. We belichten vijf actiepunten voor een inclusieve Justitie. Komen ook aan bod: zinvolle projecten, zoals workshops in de gevangenis rond emotiebeheersing, of evenementen waarbij we de deuren van onze penitentiaire instellingen opengooiden. Ontdek daarnaast hoe het strategische redesign-project van de FOD Justitie door onder meer de oprichting van een nieuw Team Support zorgde voor meer efficiëntie.

Het jaarverslag gaat ook in op internationale topics, zoals onze deelname aan een rondetafelconferentie van de OESO in Ljubljana over een menselijke justitie, en de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Voor hen is de wachtlijst ingekort om een voogd toegewezen te krijgen. De opwaardering van het statuut van voogd komt bovendien uitgebreid aan bod.

Uiteraard staan we stil bij het proces van de aanslagen van Brussel in 2016 waarbij onze teams logistieke, emotionele en ICT-ondersteuning verzekerden. 
Dat alles is onmogelijk zonder de inzet van onze medewerkers. In het laatste artikel lees je meer over onze strategie van employer branding, die erop mikt om unieke profielen aan te trekken om onze teams te versterken .

De cijferpagina geeft ten slotte een aantal interessante statistieken mee, de heel uiteenlopende man-vrouwverhoudingen binnen Justitie bijvoorbeeld.

Meer info?

press@just.fgov.be