15 december 2010

De sterk verouderde Brusselse gevangenissen in Vorst, Sint-Gillis en Berkendael zullen tegen 2016 vervangen worden door één nieuwe inrichting in Haren (Witloofstraat). Dit heeft de Ministerraad vandaag bevestigd. Deze beslissing kadert in het Masterplan gevangenissen, die onder meer voorzag in de bouw van 6 nieuwe gevangenissen ter vervanging van verouderde inrichtingen.

De gevangenis zal bestaan uit:

  • twee inrichtingen voor mannen met telkens twee eenheden van 250 plaatsen;
  • een vrouwencomplex met 160 plaatsen;
  • een jeugdinstelling voor de opvang van 30 uit handen gegeven jongeren.

Dit geeft een totale celcapaciteit van 1190:

Mannen 1 500 (2*250)
Mannen 2 500 (2*250)
Vrouwen 100
Vrouwen open inrichting 60
Jongeren 30
TOTAAL 1190

Door de bouw van de nieuwe jeugdinstelling zal de accommodatie in Tongeren en Saint-Hubert op termijn een andere invulling krijgen.