Verkeersovertreders ontvingen tussen 21 mei en 17 september 2019 bijna 200.000 sensibiliseringsfiches. Bovenop de voorgaande fiches komt dit keer een gewestfiche, met informatie over de voordelen van het rijden met beheerste/gematigde snelheid.

In samenwerking met de federale administratie komen het Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewest met een nieuwe sensibiliseringsfiche over de geregionaliseerde snelheidsovertredingen. De fiche benadrukt de voordelen van verantwoordelijk en veilig rijgedrag en geeft enkele tips om zich makkelijker aan de snelheidsbeperkingen te houden.

Ongeveer 87% van de verzonden fiches hebben te maken met overdreven snelheid op snelwegen. Dit percentage geeft aan dat een doorgedreven bewustmaking over de meest voorkomende risico’s nodig is.

Herinnering aan het gemeenschappelijke initiatief, gelanceerd in mei 2019

Sinds mei 2019 ontvangen sommige overtreders, gelijktijdig met de boete, een sensibiliseringsboodschap in hun moedertaal over de begane overtreding.

Die sensibiliseringsfiches moeten de overtreders bewustmaken van de fatale gevolgen van diverse overtredingen, te beginnen bij overdreven snelheid op snelwegen (± 164 000 fiches), drinken en rijden (± 3000 fiches), verstrooidheid door gsm-gebruik achter het stuur (± 15 000 fiches) en het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet gebruiken van kinderzitjes (± 8000 fiches).

De overtreder ontvangt één enkele fiche, ook al heeft hij verschillende overtredingen begaan. De cijfers zijn dus geen weerspiegeling van het aantal begane overtredingen, maar van het aantal verzonden fiches.

Minister van Justitie Koen Geens

“Deze sensibiliserende boodschappen, die aan een verkeersboete worden toegevoegd, moet mensen aan het denken zetten. Zo leer je dat overdreven snelheid bijvoorbeeld nooit een aanzienlijke tijdswinst oplevert. Samen met de automatisering van verkeersboetes zetten we zo een stap dichter naar een betere verkeersveiligheid, een blijvende prioriteit voor de overheid.”

Meer informatie

Contact

Vlaams Gewest

Werner De Dobbeleer (woordvoerder VSV)
T 0477 20 62 28
werner.dedobbeleer@vsv.be

Waals Gewest

Pierre-Laurent Fassin (woordvoerder)
T 0475 98 34 06

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inge Paemen (woordvoerder)
T 0499 96 63 05

FOD Justitie

press@just.fgov.be