Verplicht handgeschreven testament bij notaris afgeschaft

Op initiatief van Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Van Quickenborne en Minister van Justitie Vandeurzen, heeft de Ministerraad op 21 november een wetsontwerp goedgekeurd dat het verplicht handgeschreven testament bij de notaris afschaft. Het wetsontwerp betekent dat een notaris, op vraag van een burger, voortaan een testament mag opstellen in de tekstverwerker van zijn computer. Dit is een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Het burgerlijk wetboek bepaalt momenteel dat een notaris een testament met de hand moet schrijven, zoals het is gedicteerd. Volgens de nieuwe bepaling mag de notaris het testament opstellen zoals elke andere notariële akte, uiteraard ook zoals het is gedicteerd.

Aangezien testamenten tegenwoordig vaak uitgebreide documenten zijn van verschillende pagina’s, neemt het met de hand uitschrijven ervan veel tijd. Verbeteringen aanbrengen in een handgeschreven tekst is bovendien niet evident als de burger zich op het laatste moment nog bedenkt over één of ander punt.

Jaarlijks stellen notarissen in België ongeveer 27.000 testamenten op. Het wegvallen van de verplichting ze met de hand te schrijven betekent dus een aanzienlijke werkbesparing. De burger zal er ook sneller door geholpen kunnen worden.

Testamenten, die een burger opstelt, zonder tussenkomst van een notaris, moeten wel nog met de hand geschreven worden om het document voldoende authenticiteit te verlenen. Wanneer een notaris een testament opstelt en de opdrachtgever het testament mee handtekent, is de authenticiteit gegarandeerd.

Het wetsontwerp zal na Nieuwjaar aan het parlement worden voorgelegd en in het voorjaar in voege treden.