In Mechelen is het allereerste transitiehuis geopend. Die nieuwe detentievorm biedt gedetineerden die bijna aan het einde van hun straf zijn de kans om onder intensieve begeleiding te werken aan hun re-integratie. Dat moet hun slaagkansen op een positieve terugkeer in de maatschappij vergroten. G4S Care staat in voor de uitbating en de professionele ondersteuning van gedetineerden. G4S wordt daarin bijgestaan door Exodus Nederland die ook in ons buurland instaan voor de transitiehuizen.  

Opnieuw autonoom deel uitmaken van de maatschappij

De komende dagen zullen de eerste gedetineerden hun intrek nemen in het Mechelse transitiehuis met in totaal vijftien plaatsen. Bijgestaan door sociaal werkers, psychologen en criminologen leren ze om opnieuw zelfstandig te leven. Ze staan zelf in voor bepaalde taken zoals koken en krijgen hulp op vlak van huisvesting, werk zoeken, enz. Deelnemers kunnen, via een uitgaansmaatregel, het transitiehuis verlaten om bijvoorbeeld een opleiding te volgen of te solliciteren, maar mogen niet komen en gaan wanneer ze willen. Er geldt een gevangenisregime en het huis is uitgerust met een toegangs- en camerasysteem.  

"Studies tonen aan dat wie in zo'n transitiehuis verbleef minder vaak hervalt in criminele feiten en een grotere kans heeft op slagen in het leven," zegt Rudy Van De Voorde, directeur-generaal van het gevangeniswezen.

Tweede huis in Edingen

In januari 2020 opent een tweede transitiehuis in Edingen. Op basis van een evaluatie van deze pilootprojecten zal worden bekeken of er nog soortgelijke initiatieven worden opgestart.

Meer detentie op maat

Transitiehuizen zijn een mooi voorbeeld van een meer diverse strafuitvoering. Een detentie op maat, waarbij penitentiaire omgeving, beveiliging en regime meer zijn afgestemd op het profiel van gedetineerden, is een aanpak waarin het gevangeniswezen nog meer wilt investeren.