13 december 2010

Naar aanleiding van het artikel “Namen op komst van nog 150 pedofielen” – verschenen in Het Laatste Nieuws op 11 december 2010 - betreurt Minister van justitie Stefaan De Clerck de publicatie van websites waar pedofielen gebrandmerkt worden.

Het federaal parket heeft dit weekend kennis genomen van de nieuwe website en onderzoekt op welke wijze hieraan een strafrechtelijk gevolg kan worden gegeven.

Minister De Clerck wijst er op dat het federaal parket het onderzoek naar een vorige analoge site heeft afgerond. Momenteel wordt bekeken voor welke tenlastelegging de oprichter voor de rechtbank kan worden gebracht.

Op Europees niveau lopen er onderhandelingen over een voorstel van richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Dit voorstel is ingediend door de Commissie op 28 maart 2010 en maakt deel uit van één van de prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Op 3 december 2010, de laatste ministerraad Justitie- Binnenlandse Zaken onder het Belgische Voorzitterschap, is vastgesteld dat een voldoende consensus tussen de lidstaten bestaat binnen de Raad om de onderhandelingen met het Europese parlement te kunnen starten. Deze onderhandelingen zullen kunnen starten onder het Hongaarse voorzitterschap eens het Europese parlement een oriëntatiestemming, voorzien voor februari, zal uitgebracht hebben. Artikel 21 van dit voorstel voorziet in de mogelijkheid tot het ondernemen van stappen tegen websites die kinderpornografie bevatten of verspreiden en meer bepaald tot het verwijderen en blokkeren van dergelijke websites (in eerste instantie het verwijderen, indien dit niet mogelijk is, het blokkeren).