De beide Ministers drukken hun waardering uit voor de performantie en volharding waarmee de veiligheidsdiensten zijn tewerk gegaan. Ze feliciteren het Federaal Parket, de Federale Gerechtelijke Politie Brussel, in het bijzonder ook de sectie anti-terrorisme, de bijzondere eenheden van de Federale Politie en de Veiligheid van de Staat voor hun resultaatgerichte samenwerking. Ze wijzen ook op de accuraatheid van de dreigingsanalyse door OCAD. De operatie bewijst volgens de Ministers dat samenwerking een belangrijke sleutel is tot succes.

Er is veel kritiek geweest, bv. naar aanleiding van de verhoogde dreigingsinschatting rond jaarwisseling. Nu kan gecommuniceerd worden dat het onderzoek dat vandaag resultaat opleverde, al sinds eind vorig jaar op een zeer intensieve manier gevoerd werd. “Het onderzoek”, zo stellen de Ministers Dewael en Vandeurzen, “kan niet los worden gezien van de gerechtelijke tussenkomst van vorig jaar 21 december. De actie van vandaag bewijst dat de inschatting van onze diensten toen al correct was, dat er terecht maatregelen werden genomen en dat er terecht begrip werd gevraagd voor de discretie van het onderzoek en voor de maatregelen. Zij die toen schande riepen moeten zich nu bezinnen. Men heeft in december van vorig jaar zeer terecht beslist om elk risico uit te sluiten. Een klein risico toelaten kan fataal zijn. Nu is voor iedereen duidelijk dat het om een reëel risico ging. Meer dan waarschijnlijk is zo een aanslag in Brussel verijdeld.”

De Ministers van justitie en Binnenlandse Zaken wijzen er voorts op dat in een terrorismeonderzoek, meer dan in een gewoon strafonderzoek, het gerechtelijk optreden niet uitsluitend gericht mag zijn op het opsporen en vervolgen van de daders voor de rechtbank, maar vóór alles ook oog moet hebben voor het voorkomen van een aanslag. Dewael en Vandeurzen kiezen ervoor de veiligheidsdiensten te steunen. Ze willen ervoor zorgen dat de performantie op het stuk van opsporing, vervolging en het voorkomen van aanslagen op het peil staat dat nodig is om het hoofd te kunnen bieden aan de dreigingen die, zoals nu blijkt, zeer reëel zijn. Er is een goed en geregeld intern overleg dat duidelijk vruchten begint af te werpen.

Jo Vandeurzen

Vice-Premier, Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Patrick Dewael

Vice-Premier en Minister van Binnenlandse Zaken