De politiediensten verbinden zich zowel op lokaal als op federaal niveau tot systematische controles van veroordeelden die door de strafuitvoeringsrechtbanken voorwaardelijk invrijheidgesteld werden. Minister van Justitie Jo Vandeurzen meldt dat dit engagement wordt opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan. De politionele controles zullen ook van toepassing zijn op probatiemaatregelen (strafuitstel of -opschorting onder voorwaarden) en op de naleving van de vrijlating onder voorwaarden zoals voorzien in de wet op de voorlopige hechtenis. Een “vrijlating onder voorwaarden” heeft betrekking op mensen onder aanhouding in afwachting van een proces.

De wet op de externe rechtspositie van mei 2000 belast de parketten met de controle op de veroordeelden. In de praktijk blijft de wet beperkt tot plaatselijke initiatieven van parketten. Door de opname van deze opdracht in het Nationaal Veiligheidsplan zal de controle op korte termijn beter gestuurd, gecoördineerd en op te volgen zijn.