Vanaf 12 november kunnen de kamers van handelsonderzoek van de rechtbanken van koophandel elektronisch de RSZ-gegevens van bedrijven in moeilijkheden inkijken. Voorheen gebeurde dat nog via fiches die de rechtbanken van koophandel om de drie maanden kregen toegestuurd. Naast tijdswinst, schept het nieuwe systeem vooral ook de mogelijkheid tot classificatie.

Voor de kamers van handelsonderzoek van de rechtbanken van koophandel is het belangrijk dat zij de RSZ-gegevens kunnen inkijken van bedrijven met meer dan 2500 euro schulden aan die RSZ. Dit in het kader van mogelijk aankomende faillissementen. Om dit proces makkelijker te laten verlopen, beschikt elke rechtbank van koophandel vanaf nu over een webapplicatie waar de gegevens trimestrieel worden ingegeven. Waar die gegevensoverdracht voorheen nog gebeurde via papieren fiches, is er nu dus een zogenaamde e-box die toelaat een pak sneller te werken. Daarnaast kunnen de kamers van handelsonderzoek nu ook zoekacties doen op ondernemingsnummer, bedrag van schuld, naam van firma enzovoort.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de voorzitters van de Conferentie van de voorzitters van de rechtbanken van koophandel, de RSZ, de FOD Justitie en de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde.

Bedoeling is de modernisering nu verder te zetten. Voor de rechtbank van koophandel kan ook de actuele RSZ-situatie van een bedrijf cruciaal zijn, en niet die van het vorige trimester. Daarom hebben de rechtbanken van koophandel van Tongeren en Charleroi een typedocument ontwikkeld waarmee ze gegevens kunnen opvragen bij de RSZ. De RSZ van zijn kant verbindt zich ertoe die aanvragen snel te behandelen. Bij een gunstige evaluatie wordt dit pilootproject uitgebreid naar alle rechtbanken van koophandel.

Contact

Koen Peumans

Woordvoerder

koen.peumans@just.fgov.be
T: 02 542 66 15 / 0473 81 11 06