4 oktober 2010

Vandaag treden 54 veiligheidsbeambten in dienst bij het Veiligheidskorps. Het Veiligheidskorps staat onder meer in voor de overbrenging en bewaking van gedetineerden en de ordehandhaving in de hoven en rechtbanken. De bijkomende personeelscapaciteit (28 Nederlandstalige en 26 Franstalige medewerkers) zal ingezet worden om de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene te versterken. Zo zal het Brusselse justitiepaleis voortaan elke dag een beroep kunnen doen op meer dan 100 veiligheidsbeambten.

Naast de verhoging van het kader van het Veiligheidskorps heeft ook de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene geïnvesteerd in extra personeelscapaciteit. Er zullen permanent officieren en (hoofd)inspecteurs aanwezig zijn in de justitiële gebouwen.

Voor het einde van dit jaar volgt nog een tweede rekruteringsgolf van een 30-tal medewerkers voor het Veiligheidskorps. In totaal zal het Veiligheidkorps een 420-tal veiligheidsbeambten tellen, verdeeld over 28 eenheden. Deze aanwervingen zullen toelaten om bepaalde zones te versterken via interne mutaties.

Vanaf 1 november 2010 treedt bovendien een nieuw protocol in werking dat werd afgesloten tussen de FOD Justitie en de drie representatieve syndicale organisaties. Dit akkoord beoogt de rendabiliteit en de uniformiteit van het Veiligheidskorps te verhogen. Tot de belangrijkste elementen van dit akkoord behoren:

  • de creatie van een basisoverlegcomité;
  • de organisatie van het Veiligheidskorps per provinciale eenheden (11) en per lokale eenheden (28);
  • het toewijzen van een administratieve standplaats binnen de paleizen van justitie of in gebouwen naast penitentiaire inrichtingen;
  • de verdeling van de veiligheidsbeambten in functie van de vastgestelde werklast;
  • de integratie van de celwagens in het Veiligheidskorps.

Dit is een belangrijke stap in de verdere uitbouw van het Veiligheidskorps.