Vanaf vandaag 1 oktober zijn de diensten van het Belgisch Staatsblad terug te vinden in de WTC3-toren aan het Noordstation in Brussel. Het Staatsblad bezet er de 14e, 15e en 16e verdieping. De drukkerij en de informatiedienst zijn gehuisvest in de sokkel op het gelijkvloers maar die diensten zijn omwille van een vertraging tijdens de renovatie nog niet 100 % operationeel.

Het Staatsblad was exact 135 jaar gevestigd op de hoek Leuvenseweg – Parlementsstraat. In 1875 besliste de regering om, via een wet tot ruil van eigendommen, de lokalen van de staatsdrukkerij dichter bij het parlement te brengen. Dit gebouw werd later nog twee keer uitgebreid: in 1947 met het gebouw gelegen aan de Leuvenseweg 42 en in 1968, toen er een nieuwe rotatiepers geïnstalleerd werd, met het gedeelte langs de Parlementsstraat.

In 2005 verkocht de regering het gehele complex, samen met de aangrenzende gebouwen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en de rijkswacht, aan een projectontwikkelaar.

In overleg met de Regie der Gebouwen moest er bijgevolg een nieuwe locatie gevonden worden voor het Staatsblad. Die werd uiteindelijk gevonden in de gedeeltelijk gerenoveerde WTC3-toren.

De verhuis was een delicate operatie omdat de diensten die instaan voor de productie van de officiële publicaties doorlopend operationeel moesten blijven.

De verhuis startte op vrijdag 17 september en werd dus vandaag 1 oktober beëindigd. Vanaf heden is het nieuwe adres voor alle diensten van het Belgisch Staatsblad:

FOD Justitie

Belgisch Staatsblad

Antwerpsesteenweg 53

1000 Brussel

Tel.: 0800 98809

Contact:

Wilfried Verrezen

Adviseur directie Belgisch Staatsblad

Tel.: 02 552 22 22

E-mail: wilfried.verrezen@just.fgov.be