illustration money balance

In 2020 werden er in totaal 4 778 947 verkeersboetes verstuurd, ten opzichte van 4 863 047 boetes in 2019. Deze daling is gering, rekening houdend met de gezondheidscrisis die heeft geleid tot minder verkeer. Overtreders betalen hun verkeersboete echter wel steeds sneller.

In 2020 nam het aantal onmiddellijke inningen toe, terwijl het aantal minnelijke schikkingen daalde. 88% van de overtreders betaalde hun verkeersboete zonder een minnelijke schikking af te wachten. Dankzij het digitale en geautomatiseerde platform voor het beheer van verkeersboetes kunnen overtreders hun boete niet meer ontlopen.

Verkeersveiligheid: nog steeds een prioriteit

De digitalisering van de verwerking van verkeersboetes gaat steeds verder en maakt het opsporen van overtreders en recidivisten mogelijk via een gecentraliseerd beheersysteem. Het ultieme doel blijft het verbeteren van de verkeersveiligheid, zowel binnen onze grenzen als in heel Europa.

Dit systeem is niet alleen efficiënt voor het beheer, maar ook voor de inning van verkeersboetes in de vrijwillige fase (onmiddellijke inning en minnelijke schikking). Het inningspercentage steeg van 92% in 2019 tot 93% in 2020. Dit is een indrukwekkend resultaat, nog voordat de onbetaalde bevelen tot betalen aan de FOD Financiën worden overgemaakt. Bovendien draagt dit bij tot een vermindering van de administratieve werklast bij de parketten.

Bevel tot betalen: één jaar later

In maart 2020 lanceerden we het bevel tot betalen voor verkeersboetes. Met het bevel tot betalen kan de overheid de bedragen van onbetaalde boetes invorderen. In totaal verzonden we sinds de lancering 169 124 bevelen tot betalen.

Ter herinnering: het bevel tot betalen is de laatste fase waarin de overtreder de boete kan betalen. Het bedrag van de boete ligt in deze fase 35% hoger. Wanneer de overtreder het bevel tot betalen niet betaalt binnen de 30 dagen, wordt het dossier overgemaakt aan de FOD Financiën voor een gedwongen invordering.

Justitie = ecologisch

Als openbare dienst zetten wij ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen: ook het digitale beheersysteem voor verkeersboetes draagt hiertoe bij. In 2019 drukten we in totaal 7,1 miljoen documenten af. In 2020 lag dat aantal aanzienlijk lager met een totaal van 6 925 000 afgedrukte documenten, inclusief de bevelen tot betalen die we sinds maart 2020 versturen. Dit is een opmerkelijke vermindering van het aantal afgedrukte papieren.

Justitie stuurt verkeersboetes ook elektronisch via de e-Box. Op termijn is het de bedoeling dat overtreders die hun e-Box hebben geactiveerd, geen papieren boetes meer ontvangen. Zo willen we ervoor zorgen dat er nog minder papier wordt afgedrukt.

Het automatiseren van het beheer van verkeersboetes en het centraliseren van deze informatie zijn dan ook twee belangrijke elementen voor een efficiënter, sterker en meer ecologisch rechtssysteem.

Aantal betalingen en automatische terugbetalingen

14% van de betalingen gebeurde in 2020 via QR-code, een snelle en flexibele manier om uw boete te betalen via een toestel naar keuze. 80% van de betalingen werden uitgevoerd via bankoverschrijving. Wanneer men een boete betaalt per overschrijving, bestaat het risico dat men zich vergist in het bedrag, rekeningnummer of de gestructureerde mededeling die toegevoegd moet worden. Deze foutieve betalingen worden automatisch terugbetaald. De termijn die een automatische terugbetaling in beslag neemt, hangt af van de complexiteit van het dossier.  In 2020 vonden er 91 313 automatische terugbetalingen plaats.

Het aantal oproepen dat het contactcenter ontving, steeg licht in 2020.

2019  2020
325 801 327 656

Het gebruik van dit digitaal beheersysteem maakt een efficiënte verwerking, inning en opvolging van verkeersboetes mogelijk. Het risico om betrapt te worden neemt toe en recidivisten ontkomen niet langer aan de betaling van hun boete. Wij gaan deze methode ook gebruiken om andere boetes te innen. In feite is dit reeds het geval voor de inning van coronaboetes. We breiden dit systeem dus uit naar de inning van strafrechtelijke boetes.

Vincent Van Quickenborne, vicepremier en minister van Justitie