23/03/2021

Sinds 23 maart 2021 heeft de website www.verkeersboetes.be een volledig nieuwe interface. De nieuwe website 2.0 spreekt klare taal en biedt digitale oplossingen aan, zowel voor het aanmelden op de website als voor het beheren van verkeersboetes. Dit is een belangrijke mijlpaal voor een modern en digitaal justitiebeleid.

De volledig vernieuwde website is uitgerust met verschillende nieuwe, digitale functies. Het is de bedoeling om de betaling, de identificatie van de verantwoordelijke bestuurder en de opvolging van de boetes zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen en tegelijk de uitvoering van ons strafrechtelijk beleid te waarborgen.

What's new?

Digitaal beheer van uw verkeersboetes

Voortaan kunt u uw verkeersboetes volledig digitaal beheren wanneer u zich aanmeldt via e-ID of itsme. U kunt uw betwistingsformulier dan digitaal versturen, er bijlagen aan toevoegen en de geschiedenis van uw dossiers bekijken. U kunt bovendien een overzicht opvragen van alle verkeersboetes die de afgelopen 36 maanden aan uw rijksregisternummer werden gekoppeld.

U kunt u ook nog altijd aanmelden met de pv-nummer en de identificatiecode van uw dossier. Dit wordt nu ook mogelijk voor Europese overtreders.

Nieuw voor ondernemingen

Verschillende verplichtingen vragen om een verschillende aanpak. Daarom maakt de nieuwe website een onderscheid tussen burgers en ondernemingen. Naar aanleiding van een bevraging die we lanceerden bij verschillende koepelorganisaties en hun leden, hebben we bepaalde verbeteringen doorgevoerd die rekening houden met de noden en wensen van ondernemingen. Op de nieuwe website hebben ondernemingen dan ook toegang tot functionaliteiten die specifiek verband houden met hun informatieverplichting. Zo hoeven ze de boete dus niet meer te betwisten om de bestuurder te identificeren die de overtreding heeft begaan, maar kunnen ze meteen ‘Identificeer bestuurder’ aanklikken.

Door de rol ‘verkeersboetes’ aan te maken, kunnen ondernemingen bovendien één van hun wagenparkbeheerders ertoe machtigen namens de onderneming de verantwoordelijke bestuurder te identificeren. Ook kunnen ondernemingen de verkeersboetes opvragen die de afgelopen 36 maanden op naam van de onderneming werden geregistreerd.

Volledig vernieuwde online hulp

Door de nieuwe keuzestructuur van de online hulp te volgen, krijgt u na enkele klikken toegang tot de meest voorkomende vragen van burgers of ondernemingen en de bijhorende antwoorden in begrijpbare juridische taal.

U kan er ook een pagina vinden die meer informatie geeft over het soort boete dat u hebt gekregen: waarom u de boete hebt ontvangen, wat u moet doen en wanneer en hoe u dat moet doen. U hoeft enkel het nummer aan te klikken dat bovenaan de brief staat die u ontving.

Toegang tot uw digitale dossier

Vroeger had u na betaling van de boete geen toegang meer tot uw dossier. Nu kunt u de voortgang van uw dossier ook nadat u de desbetreffende boete hebt betaald, volgen via de pagina ‘Geschiedenis’. Zo kan u bijvoorbeeld controleren of Justitie uw papieren betwistingsformulier goed heeft ontvangen.

Steeds snellere inning van verkeersboetes

In 2020 werden bijna 4.500.000 onmiddellijke inningen verstuurd, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2019. Deze stijging gaat bovendien gepaard met een steeds snellere inning van de boetes, ondanks de gezondheidscrisis.  

Dankzij het digitale en geautomatiseerde platform voor het beheer van verkeersboetes kunnen overtreders hun boete niet langer ontlopen. In 2020 nam het aantal onmiddellijke inningen toe, terwijl het aantal minnelijke schikkingen daalde. Maar liefst 88% van de overtreders betaalt zijn verkeersboete zonder een minnelijke schikking af te wachten: dit verklaart de kleine daling van het totale aantal verzonden verkeersboetes in 2020.  

De voorbije jaren is er fors geïnvesteerd in de digitale verwerking van verkeersovertredingen. Er is een enorme vooruitgang geboekt wat betreft het aantal behandelde dossiers, het inningspercentage, de inkomsten, de toegankelijkheid en vooral een betere handhaving. Het verheugt mij te zien dat er rekening werd gehouden met de aanbevelingen van de burgers om www.verkeersboetes.be te verbeteren. Het is nu mogelijk om een verkeersboete digitaal te beheren op een pc of via een smartphone. De overtreder hoeft het betwistingsformulier niet meer uit te printen en op te sturen nadat deze het online heeft ingevuld. Dit bespaart tijd voor iedereen!

Vincent Van Quickenborne, vicepremier en minister van Justitie

Ons doel is het waarborgen van de verkeersveiligheid. Om dit te bereiken is het belangrijk dat politie en justitie nauw samenwerken. De nieuwe versie van de website voor verkeersboetes is daarvan een perfecte illustratie.

Koen Ricour, directeur van de Federale Wegpolitie

De nieuwe website is een belangrijke stap, niet alleen voor burgers, maar ook voor rechtspersonen. Het Openbaar Ministerie wil zich concentreren op de identificatie van de bestuurder, iets dat door ondernemingen vaak wordt verwaarloosd, ondanks dat het verplicht is. Het is nu zeer eenvoudig om binnen de 15 dagen, zoals wettelijk vereist, de identiteit door te geven van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding. De parketten zullen erop toezien dat deze verplichting wordt nageleefd.

Ignacio de La Serna, Procureur-generaal van Bergen