Een familielid onder gerechtelijke bescherming plaatsen, kan ingrijpend zijn. Wanneer het familielid wordt getroffen door de ziekte van Alzheimer, een handicap of een psychiatrische aandoening bijvoorbeeld en niet meer kan beslissen over zijn financiën of over zichzelf, kan het nochtans soms (tijdelijk) de beste optie zijn.

De nieuwe gerechtelijke bescherming geeft de voorkeur aan de familiale bewindvoerders. Veel mensen willen dit ook doen, maar schrikken terug voor deze rol en zitten met veel vragen. Met een praktische eerstelijnsgids maken de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat hen wegwijs. Die gids vervolledigt de informatie uit de brochure die eerder werd uitgegeven door beide instanties en de FOD Justitie.