Een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de wet van 28 april 2015 tot hervorming van de griffierechten vernietigd. Vanaf 1 september 2017, worden de tarieven van voor de wet van 28 april 2015 opnieuw van toepassing.

Als gevolg van het arrest nr. 13/2017 van het Grondwettelijk Hof, worden de wijzigingen aan de registratie-, hypotheek- en griffierechten door de wet van 28 april 2015 als vernietigd aanzien vanaf 1 september 2017.

Een wetsontwerp tot wijziging van de griffierechten wordt momenteel besproken in het parlement. In afwachting van een wetgevende hervorming, dient terug te worden gevallen op de toepassing van de tarieven van voor de wet van 28 april 2015.

De voormelde tarieven blijven van toepassing zolang de wetgever geen wet tot hervorming van de griffierechten heeft aangenomen.

De tarieven van toepassing vanaf 1 september 2017 en meer info  HIER (PDF, 306.07 KB).

Pers contact
press@just.fgov.be