29/08/2014

Op 1 september 2014 gaat de familierechtbank van start. Die zal een eind maken aan de versnippering van de dossiers bij familiegeschillen. De familierechtbank zal vrijwel alle familiale kwesties behandelen, waardoor mensen geconfronteerd met een echtscheiding en later met de verblijfsregeling voor hun kinderen bij dezelfde rechtbank terechtkomen. Zo zorgt justitie voor een aanpak op maat en met inspraak van alle betrokkenen.

Een moeilijke thuissituatie is vaak een complex verhaal. Als ouders scheiden zijn er bijvoorbeeld heel wat vragen: waar zullen de kinderen wonen? Wie staat in voor welke kosten? Hoe volgen we die afspraken op? In die delicate omstandigheden raakten burgers vroeger te vaak verzeild in complexe procedures bij heel wat verschillende instanties.

Vanaf vandaag is dat verleden tijd. Alle burgerrechtelijke aspecten van familie- en jeugdzaken worden voortaan samen behandeld. Door één dossier te koppelen aan één rechtbank zorgt justitie ervoor dat gevoelige conflicten een respectvolle, professionele en overzichtelijke aanpak krijgen.

Justitie op maat van de burger dus. De familierechter is ervaren, gespecialiseerd en kent uw thuissituatie van a tot z. Zo kan hij of zij voor elk aspect op zoek gaan naar de beste oplossing.
Bovendien is er ook meer ruimte voor inspraak door de aparte kamer voor minnelijke schikkingen. Dat aanbod laat mensen toe om tot een onderling akkoord te komen. Tijdrovende en nodeloos dure procedures zijn daarmee verleden tijd.

Het recht op inspraak geldt overigens net zo goed voor kinderen. Zo krijgt elke minderjarige die 12 jaar is of ouder en belang heeft in de zaak een brief. Daarin legt de familierechter uit hoe het kind zich kan uitspreken over de kwestie en hoe de rechter rekening houdt met zijn of haar mening. Ook jongere kinderen hebben het recht om gehoord te worden als zijzelf, de partijen, de rechter of het parket dat wensen.

Gedragen, evenwichtige en duidelijke antwoorden op moeilijke vragen dus, daarvoor kan u vanaf vandaag terecht bij de familierechtbank.

Hebt u verdere vragen, neem dan zeker een kijkje in:

FAQ

Wat gebeurt er met dossiers die al in behandeling zijn?
Voor zaken die op 1 september 2014 al hangende zijn bij een bepaalde rechtbank wijzigt er niets. Uw dossier wordt verder behandeld door de bevoegde rechtbank.

Bij wie kan ik terecht voor juridisch advies?
Voor een gratis en  eerste raadgeving kan u terecht bij de diensten voor eerstelijnsbijstand. Daar zetelen advocaten die u wegwijs kunnen maken, u een eerste oriënterend advies kunnen geven en u doorverwijzen indien nodig. Voor alle informatie over de juridische eerstelijnsbijstand, klik hier.

Kan de familierechtbank mij helpen?
De familierechtbank behandelt een hele brede waaier aan zaken. In de brochure “De familierechtbank” vindt u heel wat concrete voorbeelden en meer informatie over hun bevoegdheden.

Ben ik verplicht om te werken aan een minnelijke schikking als ik naar de familierechtbank stap?
Neen. Dat blijft een vrije keuze van de betrokken partijen.

Zijn er overal familierechtbanken?
Elk gerechtelijk arrondissement krijgt een familierechtbank. Er zijn er dus 12 verspreid over het hele land. De familierechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg.

Hoe is de familierechtbank opgebouwd?
Elke familierechtbank telt minstens 3 kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikkingen.

Wie behandelde vroeger familiale geschillen? Hoe verandert dit de rol van de vrederechter?
Vroeger konden die dossiers zowel bij het vredegerecht, de rechtbank van eerste aanleg of bij de jeugd- en kortgedingrechters behandeld worden. De rol van de vrederechter is voortaan meer toegespitst op de bescherming van zwakkere personen. Hij of zij kan vanaf nu ook optreden bij vorderingen tot 2500 euro.