De FOD Justitie wenst u alvast het beste voor 2018.

We maken van de gelegenheid gebruik om u onze wenskaart voor te stellen, getekend door Batist Vermeulen www.studiotist.be .

Sinds 2014 prijkt op de wenskaart van de FOD Justitie een originele tekening van de hand van een Belgisch illustrator. Het beeld staat telkens rechtstreeks in verband met Justitie.