De bibliotheek van de FOD Justitie is sinds jaar en dag een sterke referentie voor juridische documentatie. Medewerkers van de rechterlijke orde doen geregeld een beroep op hun diensten maar ook externe bezoekers zoals studenten vinden steeds vaker de weg naar hun uitgebreid aanbod.

Volk over de (nieuwe) vloer

Uit de laatste jaarcijfers van de bib blijkt dat de tendensen van de voorbije jaren zich verder zetten: meer en meer bezoekers vinden de weg naar de bibliotheek van de FOD Justitie. Een steeds groter aantal onder hen doet digitaal een beroep op de bib. Zo blijft het aantal vragen per mail spectaculair stijgen, ook in 2017.

Toch komt er ook nog heel wat volk over de vloer. Die bewuste vloer kreeg trouwens een opknapbeurt in 2017 waardoor de bib de deuren drie weken lang moest sluiten. Ondanks die verminderde openingstijd telden we over het hele jaar toch meer bezoekers dan in de voorbije jaren.

Aanbod groeit aan

Ondanks de stijgende vraag, slaagde de bibliotheek van de FOD Justitie er ook in 2017 in om zowat alle vragen voor documentatie binnen de 2 à 3 uur te behandelen.

Goed nieuws ook wat het aanbod betreft: dankzij een nieuwe overheidsopdracht is het aanbod van publicaties bijna terug op het normale peil. Ook in 2018 zet het team van Steve Vangilbergen zich verder in om het aanbod uit te breiden en de bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Kerncijfers

  • 4932 klanten zochten in 2017 documentatie per mail. Dat is 20 % meer dan in 2016 en 250 % meer dan in 2012.
  • 5912 klanten ontvingen documentatie op afstand. Opnieuw bijna 20 % meer dan het jaar ervoor.
  • Bezoekers maakten meer dan 42 352 kopieën tegen betaling. Dat leverde iets meer dan 2500 euro op.
  • In 2017 waren er 382 nieuwe werken.

Meer info

Ontdek het aanbod van de bibliotheek van de FOD Justitie

De bibliotheek van de FOD Justitie is ook aanwezig op de sociale media: