Na de aanslagen van 22 maart is de werking van de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers grondig hervormd om slachtoffers beter en sneller te kunnen begeleiden.

Versoepelde voorwaarden

 • Sinds april 2016 neemt de commissie sneller beslissingen over aanvragen tot noodhulp (dringende financiële hulp van de overheid aan terreurslachtoffers).
 • Noodhulp is mogelijk:
  ►voor de gehospitaliseerde rechtstreekse slachtoffers;
  ►voor de naasten van een overleden slachtoffer.
  Er worden geen gedetailleerde facturen gevraagd en de eigen financiële mogelijkheden van het slachtoffer zijn geen factor meer in de beoordeling van het dossier.
 • Iedereen die een aanvraag voor noodhulp heeft ingediend en aan de voorwaarden voldeed, heeft een beslissing ontvangen.
 • Hoofdhulp (financiële hulp voor alle geleden schade)is mogelijk voor slachtoffers die geen beroep kunnen doen op een verzekering en voor slachtoffers bij wie de tussenkomst van de verzekeraar is afgerond.
 • De commissie komt proactief tussen door zelf naar slachtoffers toe te stappen of hen te bezoeken in het ziekenhuis.
 • De commissie komt tussen bij de verzekeraars en zoekt samen met slachtoffers naar oplossingen.

De subsidiaire tussenkomst van de commissie

Stand van zaken op 9 maart 2018:

 • Er zijn 600 verzoekschriften voor financiële hulp ingediend.
 • Toegekend bedrag voor noodhulp: meer dan 1.732.000 euro. De eerste betalingen werden overgemaakt in juli 2016.
 • Toegekend bedrag voor hoofdhulp: meer dan 603.000 euro.
 • Aantal beslissingen: meer dan 320 beslissingen.
 • Sinds maart 2016 ontving de commissie meer dan 2500 telefonische oproepen.
 • De commissie is in diezelfde periode ongeveer 9000 keer gecontacteerd via terrorvictims@just.fgov.be.
 • Op een jaar tijd is de online info van de commissie meer dan 20.000 keer bekeken.

De bijzondere aard van de feiten vereisten een oplossing op maat om alle vragen snel te kunnen beantwoorden. De commissie heeft daar intensief aan gewerkt. Naar aanleiding van de aanslagen werd binnen de commissie een uniek loket opgericht.

Dit uniek loket is nog steeds bereikbaar per telefoon op 0471 12 31 24 en per e-mail op terrorvictims@just.fgov.be.

Uniek loket binnen het federaal parket

Om slachtoffers naar de toekomst toe beter te informeren kunnen zij terecht :

 • op een uniek portaal dat alle informatie bevat van de verschillende diensten en partners die tussenkomen voor slachtoffers;
 • bij een nieuw uniek loket binnen het federaal parket.

Het federaal uniek loket zal:

 • het eerste aanspreekpunt zijn voor slachtoffers via een algemeen nummer of emailadres;
 • een persoonlijke dossierbehandelaar op regionaal niveau aanstellen die binnen de 24u/48u contact opneemt met het slachtoffer. De dossierbehandelaar kan het slachtoffer wegwijs maken en bijstaan in de verschillende stappen;
 • garanderen dat alle hulpverleners beschikken over dezelfde informatie over de wetgeving en de te volgen procedures;
 • knelpunten detecteren en oplossingen doorspelen aan alle betrokken niveaus;
 • één centrale slachtofferlijst opstellen van elke aanslag zodat hulpverleners contact kunnen opnemen met slachtoffers;

Meer info

Perscontact

press@just.fgov.be