22/01/2019

Vanaf 1 februari 2019 zijn nieuwe griffierechten (ook wel rolrechten genoemd) van toepassing. Dat bepaalt de wet van 14 oktober 2018 die de rolrechten hervormt.

De wetgever wenste hiermee enerzijds de betaling van de rolrechten te verplaatsen naar het einde van de procedure en anderzijds de rolrechten te koppelen aan het niveau van het gerecht in kwestie.

Voor elke zaak die op de algemene rol, in het register van de verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding wordt ingeschreven of terug ingeschreven, is er een bedrag verschuldigd.

Rechtbank Bedrag griffierecht/rolrecht
Vredegerecht en politierechtbank € 50
Rechtbank van eerste aanleg en rechtbank van koophandel € 165
Hof van beroep € 400
Hof van Cassatie € 650

Bron: wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen (B.S. 20 december 2018)