Vandaag lanceerden verschillende actoren uit de gerechtelijke wereld de campagne ‘Ik geloof in de rechtsstaat!’. Eén van de eisen betreft “een performant en geïntegreerd informaticasysteem, voor alle rechtbanken en parketten van het land”.

De FOD Justitie ijvert net als de initiatiefnemers van de campagne voor een onafhankelijke en efficiënte Justitie als essentieel onderdeel van elke democratie en rechtsstaat. Op het vlak van digitalisering wenst de FOD Justitie evenwel te benadrukken dat er de voorbije jaren aanzienlijke investeringen gebeurd zijn. Mits meer middelen, zowel op financieel als op personeel vlak, is nog meer mogelijk.

Steeds meer rechtbanken en parketten maken vandaag gebruik van het MaCH-systeem. Met MaCH biedt de FOD Justitie een betrouwbare standaard voor dossierbeheer en een toegangspoort tot verschillende relevante databanken. Dankzij technische ondersteuning, opleiding en coördinatie is MaCH vandaag de digitale standaard doorheen de hele strafrechtelijke keten op het niveau van eerste aanleg. Die uitrol gaat systematisch verder. Die investeringen bevorderen ook de samenwerking en vlotte informatiedeling met belangrijke partners zoals de politie en andere overheidsdiensten.

Zoals elk informaticaplatform wordt MaCH voortdurend verbeterd. De voorbije jaren zijn er tal van updates geweest om nieuwe functionaliteiten toe te voegen en de performantie te verhogen. Sinds 2007 was er om de 6 weken een nieuwe release van MaCH. Die nieuwe versies bevatten telkens ongeveer 100 ‘calls’ of concrete aanpassingen op basis van de feedback van het terrein.

Ook in de toekomst zullen die budgettaire investeringen noodzakelijk blijven om het systeem continu te verbeteren en te beheren. De FOD Justitie bevestigt dat meer middelen, zowel op financieel als personeel vlak, noodzakelijk zijn om het sneller en beter te doen, zowel in digitalisering als in alle andere verbetertrajecten.

Ook in andere digitaliseringstrajecten staat de FOD Justitie mee aan het roer. In het kader van het project Crossborder is het beheer van verkeersboetes volledig geautomatiseerd. Doorgedreven digitalisering wordt vanaf 31 maart ook concreet op het vlak van de burgerlijke stand.