Sinds 29 januari zijn de verkeersboetes gedigitaliseerd. U ontvangt de digitale documenten gecentraliseerd in uw eBox, een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger.

We beginnen met een overgangsperiode waarin de burger kennis kan maken met de mogelijkheden van de eBox. Tijdens deze fase ontvangt de overtreder de boete zowel op papier als digitaal. De betalingsmogelijkheden blijven dezelfde: via de website, via QR-code of via overschrijving.

In de volgende fase ontvangen de overtreders die hun eBox gebruiken louter nog een elektronische versie. Enkel indien de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning nog steeds in beide formaten verstuurd.

We moedigen burgers aan om hun elektronische postbus te gebruiken zodat we de verwerking van papier kunnen beperken en de burgers hun boetes steeds efficiënt en veilig kunnen betalen en beheren, waar en wanneer ze willen.

Binnenkort zullen ook ondernemingen verkeersboetes ontvangen via hun eBox (bedrijven). Die oplossing zit momenteel in de ontwikkelingsfase.

Als federale overheid stellen wij alles in het werk om onze diensten te digitaliseren. Zo willen wij uw comfort verhogen en het contact tussen de burgers, openbare diensten en ondernemingen verbeteren. 

Vice-eerste minister van Justitie Koen Geens: “Naast het mobiel betalen, is het digitaal ontvangen van een verkeersboete een volgende stap in het automatiseren van de keten. Ik juich alle maatregelen die werklast en papier kunnen verminderen toe.”

► Opgelet: Justitie en politie sturen nooit betalingsverzoeken naar een privé-e-mailadres. De overtreder ontvangt zijn boete steeds in zijn beveiligde eBox.

Meer informatie

U kan uw eBox raadplegen via myebox.be, het kanaal dat aangeboden wordt door de federale overheid, maar ook via verschillende eBox partners. Hier vindt u een overzicht van actieve eBox partners.

Contact

press@just.fgov.be