Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) veroordeelt België nu ons land niet in staat was om aangepaste zorg te voorzien voor een Duitstalige delinquent. In de instelling in Paifve waar de delinquent werd opgesloten was er geen Duitstalig personeel tewerkgesteld.

René Rooman, een Duitstalige Belg die in 1997 was veroordeeld voor diefstal en seksueel geweld, is  in 2011 naar het Hof gestapt om het gebrek aan psychiatrische zorg aan te klagen in de instelling waar hij sinds 2004 verblijft. Hij stelde dat er geen medisch personeel was dat Duits sprak. De man begrijpt en spreekt enkel die officiële landstaal. Enkel in 2010 en van juli 2014 tot eind 2015 was een Duitstalige psycholoog beschikbaar.

Hoewel erkend wordt dat de instelling inspanningen heeft geleverd om de situatie op te lossen, laakt het Hof in zijn arrest dat Dhr. Rooman dertien jaar lang bleef opgesloten "zonder gepaste medische omkadering" en "zonder realistische hoop op enige verandering". Dat was volgens de rechters "een bijzonder pijnlijke beproeving, die hem heeft onderworpen aan leed dat het lijden dat inherent is aan een opsluiting overstijgt".

Het Hof oordeelt dat België artikel 3 van het EVRM heeft geschonden. Dat artikel stelt dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. België werd vorig jaar in dezelfde zaak al eens veroordeeld door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het Hof oordeelt integendeel dat ons land artikel 5 van het Verdrag betreffende het recht op vrijheid en veiligheid niet heeft geschonden, in de mate dat de betrokkene in een aangepaste instelling verbleef gezien zijn mentale ziekte.

Het Hof zegt dat België 15.000 euro morele schadevergoeding aan de verzoeker moet betalen.

Meer info