Waar?

FOD Justitie
Auditorium Waterloolaan 115
1000 Brussel

Wanneer?

  • Vrijdag 19 oktober 2018 (FR)
  • Vrijdag 30 november 2018 (NL)
  • Vrijdag 15 maart 2019 (NL)
  • Vrijdag 17 mei 2019 (FR)

Gratis inschrijven

justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht

Contact

middagenvanhetrecht@just.fgov.be

Programma

  • 12.00 tot 12.30 ► Onthaal en broodjesbuffet
  • 12.30 tot 13.40 ► Presentaties
  • 13.40 tot 14.00 ► Vragen en antwoorden

Brochure

 De middagen van het recht (PDF, 1022.32 KB)