Voor wie?

Lokale besturen die werken met het strafregister.

Wat?

*De informatie in deze rubriek wordt regelmatig geactualiseerd volgens de evolutie van het project.*

Vanaf 1 januari 2018 leveren alle gemeentebesturen uitsluitend uittreksels af uit het Centraal Strafregister (en niet meer uit het gemeentelijk strafregister).

Hoe de applicatie gebruiken?

Vertrouwelijkheidsverklaring

  • Als uw lokaal bestuur wil aansluiten op het Centraal Strafregister, moet u eerst de vertrouwelijkheidsverklaring invullen.
  • U bezorgt die verklaring aan de informatieveiligheidsconsulent van uw lokaal bestuur. Hij of zij zal de verklaring dan overmaken aan de dienst Centraal Strafregister.
  • Zodra de dienst Centraal Strafregister de verklaring ontvangt, wordt de toegang geactiveerd.

Typeformulier

Als een burger het uittreksel moet voorleggen aan een derde (bv. zijn huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan hij lid is enz.) en de burger:

  • oefent een gereglementeerde activiteit uit – zie lijst beroepen;
  • oefent een activiteit uit waarbij hij in contact komt met minderjarigen.

Maakt de burger bij voorkeur gebruik van het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister.

  • Dit formulier laat hij invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie hij het uittreksel moet afgeven.
  • Nadien legt hij het ingevulde formulier aan u voor.
  • U levert het aangeduide type uittreksel aan de burger af, samen met het ondertekende en gedateerde typeformulier.  

Praktische vragen

Meer info

Contact

FOD Justitie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
strafregister@just.fgov.be