Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014, gewijzigd bij de wet van 19 april 2017, geldt voor de gerechtsdeskundigen en de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken een opnameverplichting op grond waarvan uitsluitend de personen die zijn opgenomen in dit register voortaan: 

  • de titel van gerechtsdeskundige of van beëdigd vertaler/tolk mogen voeren;
  • kunnen worden aangesteld door de gerechtelijke overheden (behoudens wettelijke uitzonderingen). 

Tot 1 december 2022 werken wij met 2 types van opname.

1. Een voorlopige opname

De voorlopige opname biedt de personen die al vóór 1 december 2016 actief waren als gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk de mogelijkheid om hun activiteit voort te zetten en daarbij de nodige stappen te ondernemen voor hun definitieve opname. Deze opname zal slechts geldig zijn tot 1 december 2022. Na die datum zullen alle personen die willen blijven werken als gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler en/of tolk een 'definitieve' opname in het register moeten hebben aangevraagd. (zie overgangsbepalingen)

2. Een 'definitieve' opname

We spreken over een 'definitieve' opname wanneer de minister van Justitie, op grond van het advies van de aanvaardingscommissie, een positieve beslissing inzake opname heeft genomen, in de vorm van een ministerieel besluit. Deze opname zal geldig zijn voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf de beslissing van de minister van Justitie.

Voor een 'definitieve' opname in het nationaal register moeten de kandidaten hebben aangetoond dat zij voldoen aan alle wettelijk vereiste opnamevoorwaarden, met inbegrip van het getuigschrift juridische kennis. Hun dossier moet ook onderzocht zijn door de aanvaardingscommissie.

Opgelet: bij de 'definitieve' opname worden er opnamekosten gevraagd.