Vanaf nu moet u voorlopig of definitief zijn opgenomen in het nationaal register om de titel te mogen voeren van beëdigd vertaler en/of tolk of van gerechtsdeskundige.

Als u geen aanvraag tot opname in het nationaal register doet, kunt u niet (langer) werken als beëdigd vertaler en/of tolk of als gerechtsdeskundige. 

U zult dat eventueel slechts uitzonderlijk kunnen doen, op vraag van de gerechtelijke overheden en binnen de strenge voorwaarden waarin de wet voorziet (artikel 27 en artikel 991decies, van het Gerechtelijk Wetboek). In dat geval mag u de titel van gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler en/of tolk uitsluitend voeren voor de opdracht die u werd toevertrouwd.