Gerechtsdeskundigen of vertalers/tolken die in België werken, maar niet verblijven, registreren zich in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Personen die niet over een Belgische identiteitskaart beschikken, bewijzen dat ze onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of er wettelijk verblijven. 

Om te kunnen worden opgenomen in de automatische gegevensbank moeten ze zich eerst inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Belgische overheden verzoeken om een identificatienummer in het bisregister en een token.   

Contact

Dienst nationale registers

  • Voor de gerechtsdeskundigen
    NRGD-RNEJ@just.fgov.be
  • Voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
    NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be
     
  • T nl:  +32(0)2 552 28 40 of +32(0)2 552 28 57
  • T fr:  +32(0)2 552 28 56 of +32(0)2 552 26 29