Aangepaste werkwijze voor vertalers/tolken en gerechtsdeskundigen

Sinds 2016 kunnen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen zich registreren in een nationaal register. Op termijn wil de overheid zo meer garantie op kwaliteit en een beter zicht op de beschikbare expertise bieden. De bouw en het gebruik van het register verlopen stapsgewijs.

Sinds 29 december 2019 kunnen gerechtelijke autoriteiten, behalve in wettelijk bepaalde uitzonderingen, enkel nog een beroep doen op personen die beëdigd zijn en gevalideerd zijn in het nationaal register. Andere opdrachtgevers (burgers, administratieve overheden, …) die ook een beëdigd vertaler / tolk willen inschakelen, moeten zich net zo goed richten tot een persoon die is opgenomen in het register.

Die hervorming brengt belangrijke aanpassingen aan de werkwijze met zich mee.

De belangrijkste nieuwigheden voor professionals zijn dat:

  • de registratie en de eedaflegging verplicht zijn voor opdrachten vanuit justitie (voor vertaalopdrachten gaat het om elke opdracht waarbij een beëdigde vertaling is vereist);
  • dat u de eed aflegt bij het hof van beroep van het rechtsgebied waarin uw woonplaats ligt (uw vorige eedafleggingen bij de rechtbank van eerste aanleg zijn niet meer geldig);
  • dat de eedaflegging voortaan voor alle opdrachten geldt;
  • dat er een tijdelijke nieuwe werkwijze is om uw handtekening te legaliseren als dat vereist is;  
  • er een nieuwe werkwijze is voor de facturatie van uw diensten bij de gerechtelijke overheden.

Opgelet: in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID 19, kan de dienstverlening aangepast zijn.