Op termijn wil de FOD Justitie het nationaal register, nu in voorlopig versie enkel intern beschikbaar voor magistraten, ook aanbieden als publieke databank voor partners en burgers. Qua timing, evolueert het huidig voorlopig register naar een definitieve versie ten laatste op 30 november 2021. Ook de voorbereidende werken naar een publieke versie zijn gestart. Een exacte lanceringsdatum is echter nog niet gekend.

Wie vandaag op zoek is naar een beëdigd vertaler, tolk, vertaler-tolk of gerechtsdeskundige, kan dus nog geen globale betrouwbare bron raadplegen.

Voor verder gebruik van beëdigde vertalingen als rechtsgeldig document in binnen- en buitenland; is een legalisatie noodzakelijk. Als het document bestemd is voor binnenlands gebruik, vindt u hier meer informatie over de legalisatie. Als het document bestemd is voor buitenlands gebruik, vindt u hier meer informatie over de legalisatie.

In de loop van 2020 zullen beëdigd vertalers / tolken die zijn opgenomen in het voorlopig register ook een legitimatiekaart en stempel ontvangen.

Als u om wettelijke redenen verplicht bent een beëdigd vertaler/tolk in te schakelen, maar het onmogelijk was om een beëdigd vertaler/tolk uit het nationaal register op te nemen, dan moet de opdrachtgever die keuze op basis van de wettelijke uitzonderingsgronden motiveren. Meer informatie daarover vindt u in de rubriek over de werkwijze voor vertalers/tolken.