U scant uw kostenstaat, vordering, prestatie en aanvaarding per opdracht. U mailt deze documenten naar het taxatiebureau in het rechtsgebied waar u gevorderd was voor de opdracht in kwestie.

Hieronder vindt u de e-mailadressen van de verschillende taxatiebureaus:

Overgangsmaatregelen

In het oud systeem van facturatie, stuurde u schriftelijk uw kostenstaten naar de opdrachtgever, m.a.w. de vorderende magistraat, in de meeste gevallen specifiek naar de parketdiensten. Daar volgde dan een taxatie. Als uw factuur aanvaard werd, werden de gegevens ingevoerd in de boekhouding waarna de betaling kon volgen.

Dat oud systeem blijft gelden voor:

  • de opdrachten waarbij u gevorderd was in 2019 en uw kostenstaat dateert van 2019;
  • de opdrachten waarbij u gevorderd was in 2019, de prestatie uitvoerde in 2019 en uw kostenstaat dateert van 2020.

U gebruikt het nieuw systeem (per mail naar het taxatiebureau) voor:

  • opdrachten waarvoor u gevorderd bent in 2020 en uw kostenstaat opmaakte in 2020;
  • opdrachten waarbij u gevorderd bent in 2019, uw prestatie leverde in 2020 en uw kostenstaat opmaakte in 2020.