Op 30 november 2021 gaat het voorlopig register over naar een definitief register. In afwachting daarvan ontvangt u in 2020 een legitimatiekaart. Om uw legitimatiekaart te ontvangen en de beoordeling van uw bekwaamheid zo vlot mogelijk te laten verlopen, zet u zo snel mogelijk deze stappen:

 • Controleer uw persoonlijke gegevens in het voorlopig register op juistheid en volledigheid.
 • Vervolledig uw profiel met een geschikte digitale foto. Qua kwaliteitsvereisten, houdt u rekening met deze richtlijnen:
  • uw gezicht is duidelijk zichtbaar en goed belicht;
  • uw gezichtsuitdrukking is neutraal;
  • de achtergrond is wit en neutraal;
  • de foto heeft een goede resolutie (minimaal 200 dpi).
 • Geef aan in uw profiel welke taal u gebruikt als eerste voertaal.
 • Ga na of u aan alle vereisten voldoet voor inschrijving in het definitief register. Als u bijv. een getuigschrift juridische kennis nodig hebt, ga alvast na of u zich kan inschrijven in een opleiding.