Legalisatie van beëdigde vertalingen sinds 1 maart 2021

Sinds 1 maart 2021 zijn nieuwe richtlijnen van toepassing voor de legalisatie van beëdigde vertalingen. (Duitse versie)

De procedures zijn verschillend voor:

 • vertalingen waarop de officiële stempel van de vertaler werd aangebracht en die bestemd zijn voor gebruik in België;
 • vertalingen waarop de officiële stempel van de vertaler werd aangebracht en die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland;
 • vertalingen waarop geen officiële stempel werd aangebracht en die bestemd zijn voor gebruik in België;
 • vertalingen waarop geen officiële stempel werd aangebracht en die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland.

Klik hier voor meer praktische richtlijnen.

U bent geldig ingeschreven in het nationaal register

Als de legalisatie van uw handtekening vereist is, moet u zich persoonlijk met uw identiteitskaart aanmelden bij de griffie van een rechtbank van eerste aanleg. U kunt dit niet aan uw klanten vragen. Opgelet: bepaalde REA’s voeren die legalisaties niet langer uit. Contacteer de griffie vooraf om dit te verifiëren. Als de legalisatie niet mogelijk is of de rechtbank van eerste aanleg stemt er niet mee in, richt u dan tot de dienst Nationaal register.

Dien uw aanvraag in

Per post (bij voorkeur):

 • verstuur de te legaliseren documenten samen met een voorgefrankeerde briefomslag met het juiste terugzendadres erop vermeld
 • naar het adres Waterloolaan 80, 1000 Brussel

Meld u aan:

 • stop de te legaliseren documenten en een voorgefrankeerde briefomslag met het juiste terugzendadres erop vermeld in een gesloten omslag en deponeer uw aanvraag in de doos aan het loket
 • op het adres Waterloolaan 80, 1000 Brussel, tijdens de kantooruren op werkdagen

Zodra we uw dossier hebben behandeld, sturen we het terug met de voorgefrankeerde en ingevulde briefomslag die u ons bezorgde bij uw aanvraag. Dat gebeurt enkel per post, u kan uw behandelde aanvraag niet komen ophalen aan het loket.

Omwille van het groot aantal te verwerken dossiers kunnen we geen specifieke behandelingstermijn verzekeren.

Covid-19-maatregelen

Een mond- en neusmasker is verplicht in onze gebouwen. Ontsmet uw handen bij de ingang en houd minstens 1,5 meter afstand van andere personen. Elke aanvraag wordt uit voorzorg 24u ongeopend bewaard.

U wilt een vertaalopdracht aanvaarden ‘buiten het register’ zonder dat u (geldig) bent ingeschreven in het nationaal register

 • U ontvangt een vertaalaanvraag van een gerechtelijke overheid
 • U mag de opdracht aanvaarden, maar u moet controleren of de magistraat zijn aanvraag heeft gemotiveerd op grond van artikel 555/15 van het Gerechtelijk Wetboek. Als dat niet het geval is, wordt u mogelijk niet betaald.
 • Bij uw vertaling vermeldt u de volgende informatie:
  • aan het einde van de vertaling: “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ....”;
  • gevolgd door de eedafleggingsformule: “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.”;
  • gevolgd door uw handtekening en naam.
 • Een privépersoon vraagt u een vertaling ‘buiten het register’ te maken
 • Vooraleer u aan die vertaling begint, neemt u via e-mail contact op met het nationaal register om te controleren of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet om die vertaling te aanvaarden. Als u dat niet doet, wordt de legalisatie van uw handtekening mogelijk geweigerd.

Enkel de dienst Nationaal register kan de vertalingen van personen die niet zijn ingeschreven in het nationaal register legaliseren. Neem contact op met de dienst Nationaal register voor de te volgen handelswijze.