U bent hier

Milieumanagement

Om te beantwoorden aan de bezorgheden die leven in de samenleving, realiseert de FOD Justitie zijn activiteiten met veel verantwoordelijkheidszin. De FOD streeft er dan ook naar algemene doelstellingen te realiseren die geënt zijn op milieu en duurzaamheid.

Doelstellingen

De voorbije jaren realiseerde het departement Justitie al verschillende acties om de elementen van duurzame ontwikkeling te integreren in de dagelijkse activiteiten en bij de uitvoering van het federaal beleid.

Met het oog op continuïteit en vooruitgang besliste het directiecomité in maart 2015 om bij de centrale administratie een milieumanagementsysteem in te voeren. Het doel is duidelijk: de
FOD Justitie is vastbesloten om samen met zijn partners te werken aan een rationele en structurele manier om de milieu-impact te verminderen en om een hoger niveau van milieubewustzijn te bereiken.

Dat milieumanagementsysteem omvat alle activiteiten die worden uitgevoerd in de hoofdzetel van de FOD (Waterloolaan 115, 1000 Brussel), behalve de politieke activiteiten van de beleidscel van de minister van Justitie. De diensten en directies die niet in dit gebouw zijn ondergebracht, worden gevraagd gepaste maatregelen te nemen op het gebied van milieu.

Concrete acties:

  • controleren of de wettelijke vereisten gerespecteerd worden
  • preventieve maatregelen nemen die vervuiling en overlast voorkomen
  • het energie- en waterverbruik verminderen
  • aanmoedigen om minder papier te gebruiken
  • milieucriteria voorzien in de procedures van de openbare lastenboeken
  • de  afvalberg verminderen en selectief sorteren stimuleren
  • het gebruik van duurzame transportmiddelen voor verplaatsingen van personeel en bezoekers aanmoedigen
  • collega’s en onderaannemers informeren en sensibiliseren voor de bescherming van het milieu
  • transparant communiceren over het milieubeleid en de milieuresultaten
  •  meer voorbeelden (PDF, 166.75 KB)

Het engagement van de FOD Justitie inzake milieumanagement staat uitgeschreven in  de milieuverklaring 2017 (PDF, 7.2 MB).

Certificeringen

De FOD Justitie ontving in juli 2015 de ISO 14001-certificatie en de EMAS-registratie voor zijn milieumanagementsysteem voor de periode 2015- 2018.

Op 11 oktober 2016, ontving de FOD eveneens het label voor Ecodynamische onderneming met 3 sterren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de kwaliteit van het milieumanagementsysteem in zijn centrale zetel.