Waarom straffen? Zijn we in staat om opgelegde straffen uit te voeren ? Welke straffen willen we in 2020? En wat is de betekenis, het doel en de uitvoering ervan?

De federale overheidsdienst Justitie organiseert op 3 maart 2016, in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), een grote reflectiedag over straffen.

Verschillende gastsprekers zullen er hun visie op ‘straffen’ en de uitvoering ervan uit de doeken doen, en tegen het licht van de actualiteit en de toekomst (2020) houden.

Contact

Edward Landtsheere
Woordvoerder FOD Justitie  
press@just.fgov.be