De Middagen van het recht zijn een initiatief van het DG Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie. Ze mikken op een breed publiek van zowel specialisten als niet-specialisten en focussen op maatschappelijke thema's die duidelijke juridische vragen oproepen.

De thema's komen aan bod via kruisende inzichten van een of meer externe sprekers, academici of rechtspractici, en van een deskundige ter zake van het DG.