U bent hier

Nieuw seizoen

Het erfrecht in al zijn facetten!

Vrijdag 9 maart 2018 (FR)

12.00 tot 12.30: Onthaal en broodjesbuffet
12.30 tot 13.40: Presentaties: 30 minuten per presentatie
13.40 tot 14.00: Vragen en antwoorden

Sprekers

 • Pierre Moreau, professor aan de faculteit Rechten van de ULg
 • Charlotte Aughuet, juridisch adviseur bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, assistente aan de ULB

Moderator

 • Jean-Christophe Boulet, jurist, FOD Justitie, directoraat generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden, dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

Abstract

Het maatschappijmodel is sterk geëvolueerd sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Het traditionele gezin is niet langer het enige gezinsmodel. Tal van partners huwen niet langer en kiezen ervoor om wettelijk of feitelijk samen te wonen. Er zijn ook veel nieuw samengestelde gezinnen, wat voor moeilijkheden of zelfs conflicten kan zorgen in de relaties tussen stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers, halfzusters en stiefouders.

Om rekening te houden met die maatschappelijke realiteit, reikt de hervorming van het erfrecht nieuwe evenwichten aan die de belangen van alle betrokken partijen beogen te verzoenen.

Tijdens deze middag van het recht zullen de contouren van de hervorming en de wijze waarop zij rekening houdt met de maatschappelijke evoluties worden belicht. Er zal meer in het bijzonder worden ingegaan op de aspecten van de hervorming die verband houden met de grotere autonomie die personen krijgen op het stuk van de organisatie van hun erfopvolging, het soort solidariteit dat binnen het gezin wordt georganiseerd, de gewaarborgde rechten voor de echtgenoten, samenwonenden, kinderen en stiefkinderen en het evenwicht tussen die verschillende rechten.

Van gerecht naar scheidsgerecht: uitdagingen voor arbitrage in België

Vrijdag 18 mei 2018 (NL)

12.00 tot 12.30: Onthaal en broodjesbuffet
12.30 tot 13.40: Presentaties: 30 minuten per presentatie
13.40 tot 14.00: Vragen en antwoorden

Sprekers

 • Maud Piers, bestuurder van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling (CEPANI), professor aan de UGent
 • Johan Vanden Eynde, ondervoorzitter van de Arbitragekamer van deskundigen (AKD-CEA), advocaat 

Moderator

 • Tom Dewolf, jurist, FOD Justitie, directoraat generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en vrijheden, dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

Abstract

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Het biedt een aantal belangrijke voordelen in vergelijking met een klassieke gerechtelijke procedure op het vlak van snelheid, vertrouwelijkheid, deskundigheid en kostprijs en draagt bij tot een gunstig ondernemersklimaat en een snelle, efficiënte en rechtvaardige justitie. Nochtans wordt er in ons land zelden gebruik van gemaakt.

Deze middag van het recht wil dan ook de drempels en obstakels identificeren die maken dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van deze vorm van geschillenbeslechting alsook suggesties formuleren ter bevordering van het gebruik ervan. Het geeft ons eveneens de kans na te gaan of het gebruik van arbitrage relevant is voor elk type van conflict.

 

​Deelnemen

Gratis inschrijven via justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht/

Waar?  

FOD Justitie - Auditorium
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Bereikbaarheidsplan

Contact

middagenvanhetrecht@just.fgov.be

Brochure

 De middagen van het recht (PDF, 3.17 MB)

Contacteer ons

Press

Pers

press@just.fgov.be
 • Edward Landtsheere
  (NL)

 • Christine-Laura Kouassi
  (FR)