U bent hier

Nieuw seizoen

Van gerecht naar scheidsgerecht: uitdagingen voor arbitrage in België

Vrijdag 18 mei 2018 (NL)

12.00 tot 12.30: Onthaal en broodjesbuffet
12.30 tot 13.40: Presentaties: 30 minuten per presentatie
13.40 tot 14.00: Vragen en antwoorden

Sprekers

  • Baron Hans Van Houtte, emeritus professor Internationaal privaatrecht KU Leuven
  • Johan Vanden Eynde, ondervoorzitter van de Arbitragekamer van deskundigen (AKD-CEA), advocaat 

Moderator

  • Tom Dewolf, jurist, FOD Justitie, directoraat generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en vrijheden, dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

Abstract

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Het biedt een aantal belangrijke voordelen in vergelijking met een klassieke gerechtelijke procedure op het vlak van snelheid, vertrouwelijkheid, deskundigheid en kostprijs en draagt bij tot een gunstig ondernemersklimaat en een snelle, efficiënte en rechtvaardige justitie. Nochtans wordt er in ons land zelden gebruik van gemaakt.

Deze middag van het recht wil dan ook de drempels en obstakels identificeren die maken dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van deze vorm van geschillenbeslechting alsook suggesties formuleren ter bevordering van het gebruik ervan. Het geeft ons eveneens de kans na te gaan of het gebruik van arbitrage relevant is voor elk type van conflict.

 

​Deelnemen

Gratis inschrijven via justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht/

Waar?  

FOD Justitie - Auditorium
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Bereikbaarheidsplan

Contact

middagenvanhetrecht@just.fgov.be

Brochure

 De middagen van het recht (PDF, 3.17 MB)