Programma

Op 23 juni 2016 besliste het Verenigd Koninkrijk bij referendum om uit de Europese Unie te stappen, waarvan het sinds 1 januari 1973 lid is.

Het Verenigd Koninkrijk moet nu werk maken van de activatie van de terugtrekking uit de Europese Unie. De komende twee jaar zal onderhandeld worden over de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.  

Het is vooralsnog niet duidelijk welke gevolgen die terugtrekking zal hebben voor de Europese Unie. Dit is ongetwijfeld één van de belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de Europese Unie en noopt ons ertoe het Europese project te heroverwegen. Het moment is aangebroken om terug te keren naar de fundamenten van de Europese Unie en na te denken over wat wij willen behouden en willen bereiken. 

Deze middag van het recht biedt de gelegenheid om de gevolgen van de Brexit en de Europese toekomstperspectieven binnen de domeinen van het burgerlijk recht en  het strafrecht te onderzoeken. 

Sprekers 

  • Anne Weyembergh, hoogleraar en voorzitster van het Institut d’études européennes, Université Libre de Bruxelles 
  • Patrick Wautelet, hoogleraar, Université de Liège

Moderator  

  • Daniel Flore, directeur-generaal, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De lezingen waren in het Frans.