De derde Middag van het recht van het seizoen 2017-2018 vond plaats op 9 maart 2018 en had als thema: “Het erfrecht in al zijn facetten!".

Tijdens deze sessie werden de recente wijzigingen in de verf gezet die het Belgische erfrecht heeft ondergaan naar aanleiding van de wet van 31 juli 2017. (Deze wet treedt volledig in werking op 1 december 2018.)

Jean-Christophe Boulet, jurist bij de dienst Vermogensrecht en Burgerlijk Procesrecht (FOD Justitie), en moderator van het gesprek, wees  erop  dat het al om de derde ingrijpende wijziging van het Belgisch erfrecht ging. Eerdere hervormingen kwamen er met de wetten van 1981 en 1987.

Pierre Moreau, professor aan de faculteit Rechten van de ULg, heeft zich toegespitst op de analyse van de bepalingen over de inbreng van giften en het voorbehouden erfdeel. De wetgever heeft zo de gelijkheid tussen kinderen willen versterken.

Charlotte Aughuet, juridisch adviseur bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) en assistente aan de ULB, heeft op haar beurt aandacht besteed aan de overeenkomsten over een toekomstige nalatenschap, die het kernpunt van de hervorming zijn. Het verbod op overeenkomsten over een toekomstige nalatenschap blijft behouden, maar er bestaan voortaan wettelijke uitzonderingen.

Aan het einde van de middag bleek dat alle sprekers zich positief hadden uitgelaten over de ambitie van de wetgever. Hoewel de nieuwe wet niet perfect is, toont hij toch de intentie van de wetgever om het erfrecht aan te passen aan de sociologische evolutie van het familierecht. Dat kan door de autonomie van de burgers te verhogen of door hun nieuwe instrumenten voor overdracht te geven.