Programma

Het maatschappijmodel is sterk geëvolueerd sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Het traditionele gezin is niet langer het enige gezinsmodel. Tal van partners huwen niet langer en kiezen ervoor om wettelijk of feitelijk samen te wonen. Er zijn ook veel nieuw samengestelde gezinnen, wat voor moeilijkheden of zelfs conflicten kan zorgen in de relaties tussen stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers, halfzusters en stiefouders.

Om rekening te houden met die maatschappelijke realiteit, reikt de hervorming van het erfrecht nieuwe evenwichten aan die de belangen van alle betrokken partijen beogen te verzoenen.

Tijdens deze middag van het recht zullen de contouren van de hervorming en de wijze waarop zij rekening houdt met de maatschappelijke evoluties worden belicht. Er zal meer in het bijzonder worden ingegaan op de aspecten van de hervorming die verband houden met de grotere autonomie die personen krijgen op het stuk van de organisatie van hun erfopvolging, het soort solidariteit dat binnen het gezin wordt georganiseerd, de gewaarborgde rechten voor de echtgenoten, samenwonenden, kinderen en stiefkinderen en het evenwicht tussen die verschillende rechten.

Sprekers

  • Pierre Moreau, professor aan de faculteit Rechten van de ULg
  • Charlotte Aughuet, juridisch adviseur bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, assistente aan de ULB

Moderator

  • Jean-Christophe Boulet, jurist, FOD Justitie, directoraat generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden, dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

De lezingen waren in het Frans.